top of page
header.jpg

Wayol Transporty

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

0

100-den gowrak edaranyň ulgamy

Ajaýyp agşamlyk nahary üçin miweler we gök önümler, tehnologiýa söýüjileriniň garaşýan iň täze modelleri, senagat tigirleriniň aýlanmagy üçin çig mal, materikleri, dermanlary, oba hojalygy tehnikalaryny we enjamlaryny, gurluşyk tehnikalaryny, dokma önümlerini we beýlekileri birleşdirmek üçin energiýa üçin ägirt uly ýel turbinalary, köpri we awtoulag materiallary…

- Europeewropa, GDA, Eastakyn Gündogar ýurtlarynyň arasynda import / eksport ýük awtoulaglary

- Europeewropa we GDA ýurtlarynyň arasynda import / eksport ýük awtoulaglaryndan yzygiderli az

- Türkiýe Europeewropadan we Aziýadan, Aziýa - Europeewropa üstaşyr transport

- Temperatura gözegçilik edilýän ulag

- Içerki we serhetaşa konteýner daşamak

- Gapydan gapy getirmek

- Howply harytlary daşamak

- Intermodal we Multimodal transport hyzmatlary

- Baglanan we paçsyz ammar

- 24/7 Onlaýn ulag we ýük yzarlamak we gündelik hasabat

- Gümrük meýdançalarynda we serhet derwezelerinde gümrük hyzmatlary

- Içerki ulag

- CMR ätiýaçlandyryşy

Wayol Hyzmatlary

Ulanylýan ulaglar we ýörite enjamlar

TENTELİ TIR

MEGA TIR

JUMBO TIR

LOW BED

40”DC/HC KONTEYNER

20”DC KONTEYNER

40” SOĞUTUCULU KONTEYNER

20/40DC ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER

20/40 AÇIK KONTEYNER

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

middle-east.jpg

GDA, Eastakyn Gündogar we Europeanewropa ýurtlary bilen Türkiýäniň arasynda FTL (Doly ýük ýüklenen), LTL (ýük awtoulagyndan has az), gapydan-gapy, agyr we uly ýük daşamak bilen temperatura gözegçilik edilýän ýol transporty ýaly hyzmatlary hödürleýäris.

Bu hyzmatlary halkara derejesinde subut edilen 100-den gowrak edara, dürli ýurtlardaky işewür hyzmatdaşlarymyz we hersi öz ugry boýunça ýöriteleşdirilen tejribeli işgärlerimiz bilen üpjün edýäris.

bottom of page