top of page
header.jpg

Habarlaşyň

Geliň, has ýagty geljegi guralyň, bir gezekde bir iberiş!

Halkara söwdasyny ýeňilleşdirmek üçin bökdençsiz we ygtybarly logistika çözgütlerini bermäge bagyşlanýarys. Işewür eýesi, öndüriji ýa-da ýük daşaýan hyzmatdaş bolsaňyzam, ýük daşamak zerurlyklaryňyza kömek etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Our Offices

Mersin, Türkiye

Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi D:31 33140 Yenişehir / Mersin

Istanbul, Türkiye

Poti, Georgia

Pushkini Street, Floor N4, Apartment N56 N69, 4400 Poti, Georgia

Baku, Azerbaijan

Alet Port 51 / Karadag, Baku

Turkmenbashi Port

Turkmenbashi city,
Shagadam street, house 8 / Turkmenbashi / Turkmenistan

Aşkabat, Turkmenistan

Hero of Turkmenistan
Atamurata Niyazov Street 186 / Ashgabat / Türkmenistan

Aqina Border, Afghanistan

İmam Nazar Ofis
Lebap Velayat Gümrük Noktası İmamnazar / Türkmenistan

Taşkent, Özbekistan

100007 Bukhara, Ibn Sina str. 14 Buhara / Özbekistan

Bremen, Germany

Museumstraße 2-6,
Bremen, 28195, Germany

Vaud, Switzerland

Grand Rue-43 1814 La Tour De Peilz / Switzerland

Houston, United States

Soonakynda gelýär

Singapore, Singapore

Soonakynda gelýär

Istanbul, Turkey

Houston, United States

Soonakynda gelýär

Mersin, Turkey

Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi D:31 33140 Yenişehir / Mersin

Singapore

Soonakynda gelýär

Baku, Azerbaijan

Adres : Alet Port 51 / Karadag, Baku

Turkmenbashi Port, Turkmenistan

Turkmenbashi city,
Shagadam street, house 8 / Turkmenbashi, Turkmenistan

Aşkabat, Turkmenistan

Hero of Turkmenistan
Atamurata Niyazov Street 186 / Ashgabat / Turkmenistan

Poti, Georgia

Pushkini Street, Floor N4, Apartment N56 N69, 4400 Poti, Georgia

Aqina Border, Afghanistan

İmam Nazar Ofis
Lebap Velayat Gümrük Noktası
İmamnazar / Türkmenistan

Taşkent, Özbekistan

100007 Bukhara, Ibn Sina str. 14 Buhara / Özbekistan

Vaud, Switzerland

Grand Rue-43 1814 La Tour De Peilz / Switzerland

Bremen, Germany

Museumstraße 2-6,
Bremen, 28195, Germany

Ofislerimiz

Habarlaşyň

Bize ýazanyňyz üçin sag boluň.
Mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.

Hyzmatlarymyz, sitatalarymyz ýa-da umumy soraglarymyz bilen baglanyşykly soraglar üçin satuw we müşderi gatnaşyklary toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Size kömek etmäge we aýratyn talaplaryňyza laýyk şahsylaşdyrylan çözgütleri bermäge taýýardyr.

Satyş we müşderi gatnaşyklary

Halkara söwdasyny ýeňilleşdirmek üçin bökdençsiz we ygtybarly logistika çözgütlerini bermäge bagyşlanýarys. Işewür eýesi, öndüriji ýa-da ýük daşaýan hyzmatdaş bolsaňyzam, ýük daşamak zerurlyklaryňyza kömek etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

bottom of page