top of page
header.jpg

Demir ýol Transporty

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

Demir ýol gatnawy soňky ýyllarda has möhüm transport modeli bolup durýar, sebäbi arzan bahaly, ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa, esasanam agyr we uly ýüklerde amatlylygy üpjün edýär we beýleki transport görnüşleri bilen baglanyşykly transport mümkinçiligini berýär.

railway.jpg

Türkiýe, GDA (Azerbaýjan, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Özbegistan, Russiýa we Täjigistan) ýurtlaryndan gelen türkmenliler, müşderileriň isleglerine we isleglerine görä dürli wagon görnüşlerini alyp barýar, konteýner transporty üçin flotda otly hyzmatlaryny we demir ýollary, demir we demir önümlerini öndürýäris.

- Wagon ýük daşamak

- Otly konteýnerleriniň daşalmagyny bökdäň

- Wokzaldan stansiýa, gapydan gapylara eltip bermek

- Intermodal ýa-da multimodal transport çözgütleri

- stansiýalarda ýük daşamak we gaplamak

- Gümrük we ätiýaçlandyryş hyzmatlary

- Agyr ýük we taslama ýük daşamak

- 7/24 ýük yzarlamak we hasabat bermek

Demir ýol Hyzmatlary

Ulanylýan ulaglar we ýörite enjamlar

KAPALI VAGON

KAYAR YAN DUVARLI VAGON

YÜKSEK KENARLI VAGON

SARNIÇLI VAGON

PLATFORM VAGON

TAHIL VAGONU

AĞIR YÜK VAGONU

KONTEYNER VAGONU

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page