top of page
port-services.jpg

Port Hyzmatlary

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

“Turkmenline” diňe bir halkara transportynda däl, eýsem terminallarda harytlary tygşytly we tygşytly geçirmek üçin portlarda hem hyzmatlar hödürleýär.

Bu hyzmatlar gämi duralgasy, ýer we derweze amallary, gümrük taýdan resmileşdirmek we saklamak hyzmatlaryny öz içine alýar.

Dogry we degişli portlary saýlamak bilen, “Turkmenline” gämi duralgasy, konteýnerleri ýüklemek we düşürmek, bortdaky konteýnerleri ýüklemek we düşürmek, portda ýükleri dolandyrmak, urmak hyzmatlary, portlarda agyr enjamlar we meýdan kärendesi ýaly tejribeli işgärleri we wekilleri bilen gümrük we port resmilerini ýerine ýetirýär. müşderilerine çalt, ygtybarly we arzan bahadan hyzmatlar berýär.

- “Cfs” konteýner ýüklemek we düşürmek hyzmatlary

- Kirpiklemek we aýyrmak

- Portuň içinde ýüklemek we boşatmak

- Gämi duralgasynyň enjamlaryny tertipleşdirmek hyzmatlary (forklift, kran)

- Konteýner tüsse hyzmatlary

- Gözleg we sertifikat hyzmatlary

- sanamak we ammar gözegçiligi ýüklenýär

- Port zallarynyň çarter hyzmatlary

- Konteýner zeper we abatlaýyş hyzmaty

Port Hyzmatlary

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page