top of page
maritime-transportation2.jpg

Deňiz Transporty

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

“Turkmenline” ähli görnüşli ýükleri deňiz ýoly we daşamak we ibermek üçin zerur bolan maglumatlary, tejribäni, infrastrukturany dolandyrmak üçin global agentlik ulgamyna eýedir.

LCL (Konteýner ýükleneninden has az) hyzmatlaryndan başga-da, FCL (Doly konteýner ýüklenen) müşderileriniň islegleri we islegleri üçin aýratyn çözgütler öndürip, gury ýer, deňiz, howa we deňiz demir ýoly ýaly intermodal transport mümkinçilikleri bilen ajaýyp çözgütleri hödürleýär.

maritime.jpg

Portdan porta, portdan-gapy, gapy-gapy hyzmatlary we eksport, import we üstaşyr ýük daşamak üçin alternatiw çözgütleri öndürip, çykdajy artykmaçlyklaryny döredýär. Deňiz gatnawynda hödürleýän bu hyzmatlarymyzdan başga-da, deňiz arkaly agyr, giň we açyk ýük daşamagy, şeýle hem gämi töleg hyzmatlaryny we port hyzmatlaryny hödürleýäris.

- Import / eksport ýükleýän doly konteýner

- Konteýnerden has az import / eksport ýüklenýär

- Türkiýäniň üstünden tranzit ýükleri

- Köp, agyr we taslama ýükleri

- Gämi tertipnamasy

- Howply harytlary daşamak

- Konteýner içerki doldurma

- omörite arassalamak we paýlamak hyzmatlary

- Konteýner ammary

- Deňiz gury ýer, deňiz-demir ýol ulaglary

- Insurancetiýaçlandyryş

- 24/7 goükleri yzarlamak we hasabat bermek

Deňiz Hyzmatlary

Ulanylýan ulaglar we ýörite enjamlar

40”DC/HC KONTEYNER

20”DC KONTEYNER

40” SOĞUTUCULU KONTEYNER

20/40DC ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER

20/40 AÇIK KONTEYNER

ISO TANK KONTEYNER

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page