Konteýnerli daşama
Ulgama birikme
GDA döwletleri we
Ýewropa.

Nirä birikmeli?

Şugün Türkmen konteýner – bu halkara ýük daşamalarynda gatnaw we logistika hyzmatlaryny amatly bahadan we tiz wagtda hödür edýän üstünlikli kompaniýa

UGURLARY SERET

Özüňiz üçin täze ulag aragatnaşyklaryň artykmaçlyklaryny açyň

ARTYKMAÇLYKLAR